Villkor för MegaEgo Partnerprogram

Villkor och regler för MegaEgo plus kund samt MegaEgo Partners (nedan kallat enbart partner)

Varför är det viktigt att du tar del av regler och villkor?
MegaEgo förbehåller sig rätten att neka partnerskap, samt har rätt att säga upp partnerskap med omedelbar verkan. Vid brott mot partnerprogrammets regelverket och villkor har MegaEgo även, förutom omedelbar avstängning, rätt att neka utbetalning av eventuell innestående provision. 
Det är därför viktigt att du vet hur du får marknadsföra produkter och information.

Partners säljer inte produkter eller tjänster. Enda uppgiften för partners är att sprida information samt förmedla kontakter till MegaEgo. All försäljning/alla transaktioner sker via MegaEgo AB. 

Viktigt! - Marknadsföring

Vi vet att det ibland kan vara lockande att använda marknadsföring med enbart syfte av eget ekonomiskt intresse. Vi ber dig därför att tänka till en extra gång innan du publicerar någon form av marknadsföring. Se till att du verkligen följer regler och riktlinjer enligt nedan.

Användande av läkemedelspåståenden = direkt avstängning
Partners får under inga omständigheter använda påståenden i sin marknadsföring om att produkterna eller tjänsterna är läkande/lindrande eller hjälper mot specifika sjukdomar eller åkommor. Partner får heller aldrig påstå, eller antyda, att man kan använda produkterna för att ersätta läkemedel.
Om partner bryter mot detta innebär det omedelbar avstängning från partnerprogrammet. Eventuell innestående provision betalas ej ut.

God marknadsföringssed...
Partner ska använda god sed och god etik för marknadsföring. I första hand vill vi att partners hänvisar intressenter till MegaEgos informations- och produktsidor. Vi ser sedan till att ge den information och support som besökaren efterfrågar.
Marknadsföring som direkt eller indirekt kan skada MegaEgo AB och dess varumärken ​är under inga omständigheter tillåten.
SPAM (oönskad reklam) tillåts inte i någon form.
MegaEgo och partners arbetar inte med "påtryckande" försäljning/marknadsföring.

Marknadsföring i sociala medier
Vid marknadsföring i sociala medier (t.ex. Facebook, grupper, forum, Youtube, Instagram etc.) skall alltid riktlinjer för dessa plattformar följas. Exempelvis tillåts sällan direkt marknadsföring i grupper på Facebook.

Marknadsföringsmaterial
Det marknadsföringsmateriel och den information som tillhandahålls via MegaEgo skall användas i första hand. Eget marknadsföringsmaterial, för att sprida information om MegaEgo och dess produkter/tjänster, måste godkännas av MegaEgo före användning.

Är du osäker på din marknadsföring är det bättre att du kontaktar oss och frågar.

Roll som partner
Partner får aldrig utge sig för, eller uppfattas som, att vara anställd eller utsänd av MegaEgo AB. Partner är helt fristånden från MegaEgo AB. Enda uppgift som partner är att förmedla kontakter till MegaEgo samt sprida information.

Utbetalning av provision samt skatter
Utbetalning av provision kan ske antingen genom presentkort/bonus i shoppen eller direkt utbetalning
MegaEgo AB är inte arbetsgivare för partners och ska aldrig betraktas som arbetsgivare. Partners är själva ansvariga för att betala in eventuella skatter och avgifter enligt gällande skattelagar. Utbetalning av provision i pengar till partner genomförs endast mot faktura från momsregistrerat företag. Om partner inte själva är registrerade för moms uppmanas att hyra en arbetsgivare (finns 3:e partstjänster för detta).

För MegaEgo plus kunder betalas ersättning ut i form av rabatt i shoppen. Varje ny person, rekommenderad av MegaEgo plus kund, är registrerad i systemet under 3 månader (om ingenting annat överenskommits). Varje köp under den perioden registreras på MegaEgo plus kunds konto.

För MegaEgo Partners betalas ersättning ut mot faktura en gång per månad enligt fakturaunderlag som skickas ut av MegaEgo. Avdrag kan komma att göras för returer/återköp. Kunder som rekommenderats till MegaEgos sidor av Partners förblir registrerade som MegaEgo partners kunder så länge som man är MegaEgo Partner. D.v.s. provision från alla inköp från den kunden framöver tillfaller den partner som rekommenderade kunden.

Egna köp
Partner får inte provision på egna köp.

Registrering av rekommendationer och provision/bonus
Det är enbart kunder, som via din unika partnerlänk (unik hemsidesadress partner får via partnerprogrammet), som automatiskt har registrerats i vårt system som du har rätt att få ut provision/bonus från. Partner äger ej rätt till ersättning för försäljning utanför det som automatiskt har registrerats i partnersystemet och som kan härledas till Partners rekommendation. MegaEgo AB förbehåller sig rätten att justera provision/bonus utifrån felaktigt registrerad försäljning, t.ex. fel i registreringssystemet, bedrägerier, återköp, ånger, egna köp av Partner etc.

Ändring av villkor/provision/ersättningar
Villkor/provision/ersättningar etc. kan ändras/uppdateras av MegaEgo. Även då MegaEgo regelbundet kommunicerar ut ändring är det upp till varje partner att själv hålla sig uppdaterad.

Rätt till produkter och tjänster
MegaEgo äger rätten till alla produkter och tjänster som erbjuds av MegaEgo. Partner förmedlar enbart kontakter, all försäljning genomförs av MegaEgo. 

Friskrivning och eget ansvar
Partner har ingen rätt att binda MegaEgo AB vid några åtaganden eller förpliktelser, och Partner ska hålla MegaEgo skadeslös dels i de fall kostnader eller skadestånd kan härledas till avsteg från dessa villkor, men även andra eventuella kostnader och skadestånd som uppkommit i uppdraget som Partner. Partner ansvarar således helt och hållet för sin verksamhet, marknadsföring och allting annat som uppkommer i samband med uppdraget som Partner.

MegaEgo AB
org.nr. 559177-0093
Tullhusgatan 15
60228 Norrköping